Produkter

Dessa produkter har vi skapat för dig!

icons-blue

Behov och strategier – Toolkit om Grundläggande mänskliga behov och strategier för att uppnå dem

För studenter

Detta undervisningmaterial kommer att göra dig bekant med de grundläggande behoven som formulerats av William Glasser i hans Choice Theory. Vi antar att alla människor har samma grundläggande behov. Därför är det på behovsnivå ganska lätt att förstå varandra. Det blir svårare när vi försöker uppfylla dessa behov, för alla har olika idéer om hur man gör. Därför vill vi i nästa steg titta närmare på det och uppmuntra dig att fundera på: Hur kan vi tillgodose våra egna behov så bra som möjligt, samtidigt som vi tar hänsyn till andras behov? Slutligen, eftersom vi tycker att det är viktigt att lära av historien, vill vi titta på hur olika människor i historien har försökt uppfylla sina grundläggande behov och om de har gjort det på ett sätt som har varit bra för alla andra.

icons-movie

Kortfilmer – Milstoplar på vägen mot demokrati

För studenter

Hur uppfyllde människor i historien sina behov? Visade de alltid respekt för andra? I dessa kortfilmer undersöker vi just detta. Du kan titta på korta historiska avsnitt som var väsentliga för vår väg mot demokrati. Dessa filmer produceras av elever. Naturligtvis hjälpte deras lärare dem att skriva filmmanuset och det fanns också aktivt stöd från experter i filmstudion.

icons-ict

ACT – Aktiv Medborgare Lagspel

För studenter

Det här handlar om nuet! Vi vill stärka vår demokrati och dess värderingar! Därför vill vi bjuda in dig att vara kritisk, att ifrågasätta saker och hålla ett öga på dina egna grundläggande behov och dina medmänniskors behov. Eftersom många saker är lättare när du spelar har vi skapat det här spännande spelet för dig. För att kunna spela behöver du de andra. Målet är att ta reda på hur bra samarbete kan fungera. Och naturligtvis kan din mobil också hjälpa dig att lyckas i spelet.

Genom att spela detta spel lär du dig mer om hur du kan använda dina kunskaper om behov och strategier för att främja demokratiska värderingar och bidra på ett meningsfullt sätt i samhället!

icons-puzzle

Modulguide för att använda materialet i skolan

För lärare och rektorer

Modulhandboken innehåller allt nödvändigt material och information för att använda produkterna från European Heart Projektet i klassrummet. Användningen av materialen beskrivs på ett praktiskt sätt för att visa möjliga tillämpningar i klassrummet och för att presentera ytterligare möjligheter att praktisera demokrati inom skolkulturen.

De fyra planerade modulerna är:

Modul 1:

Grundläggande kunskaper om William Glassers teori om de fem grundläggande behoven och relevansen av adaptiva och maladaptiva strategier i detta sammanhang.

Modul 2:

Konkreta förslag på hur du kan implementera konceptet i ditt dagliga arbete klassrummet och i ditt samarbete med kollegor.

Modul 3:

Användning av materialet i skolan på olika nivåer:

  • i ett skolämne
  • ämnesövergripande
  • i riktade projekt

Modul 4:

Denna modul är tillägnad ämnet skolkultur: Hur kan materialet användas för att bidra till att stärka demokratiska värderingar, respektfullt samspel och aktivt deltagande i skolan?

icons-heart

HEART onlineplattform och mobilapplikation

HEARTs online-plattform fungerar som en virtuell inlärningsmiljö där både elever och lärare, rektorer och representanter för ungdomsresurser utanför skolan kan hitta allt material som utvecklats i detta projekt. Lärare kan bekanta sig med konceptet steg för steg och söka efter lämpligt undervisningsmaterial.

HEARTs mobil-app är utvecklad för mobila Android-enheter. Användarna (eleverna) kan ladda ner och ha direkt tillgång till utvalda delar av materialet på onlineplattformen.

För att göra det roligare använder onlineplattformen gamification och typiska spelelement i ett icke-spelskontext. Dessa speltypiska element inkluderar erfarenhetspoäng, personbästa, utvecklingsnivå, rankning, virtuella belöningar eller utmärkelser.

icons-phone

Mobilapp

Mobilapp för smartphones och läsplattor