Projektet

När ett eller flera av våra grundläggande behov inte tillgodoses eller hotas, reagerar vi med obehag. Detta obehag visar sig i obehagliga känslor. Obehagliga känslor får oss att agera för att återfå emotionell balans. Under våra liv kommer vi utveckla beteenden och strategier som vi reagerar på obehagliga situationer på. Men dessa strategier är inte alltid lämpliga, dvs lämpliga för att uppfylla vårt hotade grundläggande behov.

heart-holding-hands

Många missförstånd, problem och konflikter uppstår eftersom människor använder olämpligt beteende eller strategier för att få kontroll över sina obehagliga känslor.

För att lära sig att etablera adekvata beteenden och strategier i tid är det viktigt att börja så tidigt som möjligt för att uppfatta sina egna grundläggande behov och känna igen när de inte uppfylls eller hotas.

Människor kan förstå och stödja varandra mycket bättre på behovsnivå än på strateginivå.

Baserat på dessa överväganden utvecklar European HEARTprojektet innovativt och kompetensorienterat material, att användas för demokratiundervisning i högre stadier.

Produkterna är lämpade för att överbrygga kulturell, religiös och politisk mångfald bland elever, minska benägenheten för våld och därmed underlätta för lärare. Befintliga konflikter kan hanteras och ses på en helt ny nivå och behöver inte längre ”sopas under mattan”, eftersom metoden har en lugnande och förenande effekt.

Verktygen för icke-våldsam konfliktlösning kan inte bara användas i klassrummet utan också inom lärarpersonalen och som ett instrument för kvalitetssäkring inom ramen för skolutveckling.

Vid arbetet med ämnena bör mångfalden inom klassrummet medvetet användas för att utveckla en egen förståelse för demokratiska värderingar, delaktighet och personligt ansvar.

Produkter

 • Behov och strategier – Toolkit Baserat på William Glassers ”Choice Theory” och Marshall Rosenbergs”Nonviolen Communication” även kallat Giraffspråket, utvecklas ett erfarenhetsorienterat koncept för att utforska egna och andras behov. Eleverna lär sig att skilja mellan adaptiva och maladaptiva strategier för att bättre möta sina egna behov.
 • Kortfilmer – Milstoplar på vägen mot demokrati Kortfilmer, producerade av elever, gör viktiga historiska episoder på vägen till demokrati gripbara genom att låta eleverna glida in i olika personers perspektiv och känna empati med deras motiv, behov och val. Hur upplevde olika personer situationen och hur försökte de tillgodose sina grundläggande behov?
  På detta sätt upptäcker eleverna demokratins historia och värde.
 • ACT – Aktiv Medborgare – spel Genom att spela detta kooperativa brädspel med interaktiva online-delar, reflekterar eleverna över sina egna grundläggande behov och förstår andras motiv / grundläggande behov. Lekfullt och erfarenhetsorienterat utvecklar de kompetenser för tolerant och fredlig samexistens samt aktivt deltagande i demokratiska processer.
 • Modulgiode för lärareFyra online-moduler för lärare, programmerade i en virtuell inlärningsmiljö

  • beskriva användningen av läromedel på ett praktiskt sätt,
  • visa möjliga användingsområden i klassrummet
  • och presentera ytterligare möjligheter till aktiv demokrati inom skolkulturen.
 • HEART onlineplattform och mobilapplikation Hitta alla våra produkter online och i appen Ladda ner appen