Το Έργο

Όταν μία ή περισσότερες από τις θεμελιώδεις μας ανάγκες δεν ικανοποιούνται ή απειλούνται, αντιδρούμε με δυσφορία. Αυτή η δυσφορία εκδηλώνεται με δυσάρεστα συναισθήματα. Τα δυσάρεστα συναισθήματα μας παρακινούν να δράσουμε προκειμένου να ανακτήσουμε τη συναισθηματική μας ισορροπία. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αναπτύσσουμε συμπεριφορές και στρατηγικές με τις οποίες αντιδρούμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Αλλά αυτές οι στρατηγικές δεν είναι πάντα κατάλληλες, δηλαδή κατάλληλες να ικανοποιήσουν την απειλούμενη βασική μας ανάγκη.

heart-holding-hands

Πολλές παρεξηγήσεις, προβλήματα και συγκρούσεις προκύπτουν επειδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μη κατάλληλες συμπεριφορές ή στρατηγικές για να επαναφέρουν τα δυσάρεστα συναισθήματά τους υπό έλεγχο.

Προκειμένου να μάθουμε να εφαρμόζουμε αποτελεσματικές συμπεριφορές και στρατηγικές εγκαίρως, είναι σημαντικό να αρχίσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα να αντιλαμβανόμαστε τις βασικές ανάγκες κάποιου και να αναγνωρίζουμε πότε είναι ανεκπλήρωτες ή απειλούνται.

Οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον πολύ καλύτερα στο επίπεδο των αναγκών παρά στο επίπεδο των στρατηγικών.

Με βάση αυτές τις θεωρήσεις, αναπτύσσεται καινοτόμο υλικό προσανατολισμένο στις ικανότητες για τη δημοκρατική εκπαίδευση μέσω της εταιρικής σχέσης του προγράμματος European Heart για χρήση στα σχολεία (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Τα παραδοτέα προϊόντα είναι κατάλληλα για τη γεφύρωση της πολιτιστικής, θρησκευτικής και πολιτικής ποικιλομορφίας των μαθητών, μειώνοντας την τάση για βία στις σχολικές τάξεις και διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τη διαχείριση των σχολικών τάξεων. Οι υπάρχουσες συγκρούσεις μπορούν να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν σε ένα εντελώς νέο επίπεδο χωρίς να χρειάζεται πλέον να «κρύβονται κάτω από το χαλί», καθώς η μέθοδος έχει ένα αποκλιμακούμενο και συνδετικό αποτέλεσμα.

Τα εργαλεία για τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο μέσα στην σχολική τάξη, αλλά επίσης και μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού, όπως και ως εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας στο πλαίσιο της σχολικής ανάπτυξης.

Κατά την επεξεργασία των θεμάτων, η ποικιλομορφία μέσα στην τάξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνειδητά για να αναπτυχθεί η κατανόηση των δημοκρατικών αξιών, της συμμετοχής και της προσωπικής ευθύνης.

Τα παραδοτέα προϊόντα:

 • Ανάγκες και Στρατηγικές – Εργαλειοθήκη Με βάση τη «θεωρία επιλογής» του William Glasser και τα «στοιχεία μη βίαιης επικοινωνίας» από τον Marshall Rosenberg, θα αναπτυχθεί μια βιωματική ιδέα για να διερευνήσει τις ανάγκες του ατόμου και εκείνες των άλλων. Οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν μεταξύ προσαρμοστικών και μη προσαρμοστικών στρατηγικών για να καλύψουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες.
 • Ιστορικά επεισόδια & Ταινίες μικρού μήκους: Ορόσημα στο δρόμο προς τη δημοκρατία Ταινίες μικρού μήκους παραγόμενες από μαθητές, κάνουν κατανοητά σημαντικά ιστορικά γεγονότα στο δρόμο προς τη δημοκρατία, επιτρέποντας στους μαθητές να τα δουν από τις οπτικές γωνίες διαφορετικών προσώπων και να κατανοήσουν έτσι τα κίνητρα, τις ανάγκες και τις επιλογές τους. Πώς βίωσαν διαφορετικά άτομα την κατάσταση και πώς προσπάθησαν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες;
  Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές ανακαλύπτουν την ιστορία και την αξία της δημοκρατίας.
 • The ACT – Ενεργή Ομάδα Πολιτών (ΕΟΠ) – Παιχνίδι Παίζοντας αυτό το συνεργατικό επιτραπέζιο παιχνίδι με διαδραστικά διαδικτυακά στοιχεία, οι μαθητές αντικατοπτρίζουν τις δικές τους βασικές ανάγκες και κατανοούν τα κίνητρα / τις βασικές ανάγκες των άλλων. Με παιγνιώδη τρόπο και μέσα από την εμπειρία ασκούν τις δεξιότητες για ανεκτική και ειρηνική συνύπαρξη, καθώς και την ενεργό συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες.
 • Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς Τέσσερις διαδικτυακές ενότητες για εκπαιδευτικούς, προγραμματισμένες σε εικονικό περιβάλλον μάθησης

  • περιγράφουν τη χρήση του μαθησιακού υλικού με ζωντανό και πρακτικό τρόπο,
  • παρουσιάζουν πιθανούς τρόπους εφαρμογής στην τάξη,
  • και προτείνουν περαιτέρω δυνατότητες ζωντανής δημοκρατίας στη σχολική κουλτούρα.