Οι νέοι άνθρωποι που κατανοούν τις ανάγκες
του εαυτού τους και των άλλων είναι λιγότερο
επιρρεπείς σε δημαγωγίες, ψεύτικες ειδήσεις
και αντιδημοκρατικές σκέψεις και δράσεις.
Οι ιστορικές γνώσεις δεν αρκούν για να
ξεκινήσουν οι νέοι μια κριτική συζήτηση
σχετικά με τις ανθρώπινες αξίες και ανάγκες.
Το έργο εκπαιδεύει μαθητές ηλικίας 13-16 ετών
ώστε να αποκτήσουν δημοκρατικές δεξιότητες.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εφαρμόζονται
ποτέ. Συνεπώς, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει
να αναβιώνουν καθημερινά από όλους μας.
Πρέπει να κατανοήσουμε τις αξίες και τα
επιτεύγματα της δημοκρατίας μας όχι μόνο
με το νου αλλά και με την καρδιά.
Η εμπλοκή και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
πηγάζουν από τον ενθουσιασμό για κοινές αξίες και την
εσωτερική ανάγκη να τις διατηρούμε ζωντανές.
Είναι σημαντική η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ
των ανθρώπων, ώστε να επιλύονται οι διαφορές
μέσω της αναζήτησης των 5 βασικών αναγκών.
Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Παντού.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας μπορούν να ξεπεραστούν όχι μόνο κάνοντας τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια η κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της, αλλά επίσης δίνοντας στους ανθρώπους την δυνατότητα να αναπτύξουν μία προσωπική και συναισθηματική σχέση μεταξύ ανθρώπων και Ευρωπαϊκών αξιών.

Η ελευθερία που μας προσφέρει η δημοκρατία, μας φέρνει και αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει πρώτα να προσαρμοστούν στο ευρύτερο πλαίσιο και να μάθουν νέες δεξιότητες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την δημοκρατική συμπεριφορά, όπως το να αναλαμβάνουν ευθύνες τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους, να έχουν ενσυναίσθηση προς τον εαυτό τους και τους άλλους, αλλά και το να μπορούν να σκέφτονται κριτικά καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Στο έργο Ευρωπαϊκή Καρδιά (European Heart), αναπτύσσεται υλικό για σχολεία, με το οποίο μαθητές 13-16 ετών μπορούν να αποκτήσουν και να εκπαιδευτούν σε δημοκρατικές δεξιότητες.

Εφαρμόζοντας μία συναισθηματική-ενσυναισθητική προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι όλα τα άτομα έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μία ενσυναισθητική σχέση με τους εαυτούς τους και τους γύρω τους, ενώ παράλληλα αποκτούν μία κριτική απόσταση από την συναισθηματική ρητορική. Οι αξίες και τα επιτεύγματα της δημοκρατίας μας αναδύονται μέσα από μία νέα οπτική και γίνονται αντιληπτά όχι μόνο με το μυαλό αλλά και με την καρδιά. Η εμπλοκή και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών προκύπτουν από τον ενθουσιασμό για κοινές αξίες, η σημασία των οποίων γίνεται προσωπική μέριμνα.

Ομάδες Στόχοι

Το υλικό αναπτύσσεται για την κοινότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
  • Μαθητές
  • Καθηγητές και Συμβούλους
  • Διευθυντές

Όπως επίσης και εκπροσώπους εξωσχολικών φορέων σχετικών με την νεολαία.

Οι μαθητές εκπαιδεύονται σε

  • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, συμμετέχοντας σε διάλογο με άλλους στο επίπεδο των βασικών αναγκών
  • Αυτο-ενσυναίσθηση και ρύθμιση συναισθημάτων
  • Διάκριση προσαρμοστικών και μη προσαρμοστικών στρατηγικών
  • Ανάπτυξη προσαρμοστικών και λειτουργικών στρατηγικών
  • Κριτική σκέψη και ικανότητα αντίληψης μέσων ενημέρωσης
  • Πολιτική δέσμευση και συμμετοχή

Τελευταία Νέα