Συνεργάτες

Συντονιστής

Blickpunkt Identität

https://www.blickpunkt-identitaet.eu/

Επικοινωνία:

Susanne Linde, MSc
Mag. Klaus Linde-Leimer, MSc
office [at] blickpunkt-identitaet.eu
+43 681 1043 4503

Συνεργάτες στο πρόγραμμα

Pädagogische Hochschule Steiermark

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο

Οι παρακάτω οργανισμοί υποστηρίζουν το έργο μας.

Στην Αυστρία

Έρχεται σύντομα…

Στη Γαλλία

Έρχεται σύντομα…

Στην Ελλάδα

Έρχεται σύντομα…

Διεθνώς

Fridaskolan Vänersborg